Gjenvinning

Brenden & Co Gjenvinning er et eget selskap som kan tilby alle tjenester innen avfallshåndtering,  miljøsaneringer, avfallsplaner og utleie av containere.

 

Besøk www.brendengjenvinning.no for mer informasjon om priser og bestilling. 

1/3