HMS

Som de fleste kan se for seg er montering av stillaser når det kommer til ulykker og skader langt mer risikabelt enn å sitte foran en PC inne på et kontor. HMS er et viktig tema for oss i Brenden. 

© 2016 Brenden & Co Stillasutleie AS