Kurs

Vårt opplegg for kurs i bruk og montering av stillas:

 

Del 1. Brukerkurs

Denne delen retter seg mot brukere av stillas og er samtidig

underlag for videre kurs i opplæring i arbeid med, og kontroll av stillas, del 2,- 3 og- 4. (Jfr. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende teknisk krav. Kapittel 10-1 og 10-2, og ny forskrift av 01.01.2016 kapittel 17-1, 17-2, 17-3,

17-4 og 17-5).

• Innblikk i skade og ulykkesstatistikk

• Internkontrollforskriften

• Arbeidsplassforskriften

• Forskrift om utførelse av arbeid

• Forskrift om organisering ledelse og medvirkning

• Produsentforskriften

• Risikovurdering av arbeid i høyden

• Planlegging av stillasbruk

 

 

Del 2. Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 2-5 meter.

Del 1 + 3,5 timer og krav om 7,5 timer praktisk opplæring

• Planlegging av arbeid med stillas

• Sikkerhet ved arbeid med stillas

• Tiltak for a redusere fallrisiko for personer og gjenstander

• Vurdering av stillasmateriellets tilstand

• Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag

• Tillatte belastninger

• Kontroll av stillas

 

Del 3. Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 5-9 meter

Del 1 + 2 + 7,5 timer teori og krav om 15 timer

praktisk opplæring.

• Samme punkter som i del 2 med utdypninger

• Rør og koplinger

• Fundamentering og belastninger

• Bruk av tildekking av stillas

• Vindberegninger

 

Del 4. Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 9 meter.

Del 1, 2 og 3 + 27 timer teori. Eller eget kurs med 36 timer teori, 72 timer praktisk opplæring under tilsyn, og at arbeidstakeren har anvendt stillas i eget arbeid i minst 6 måneder.

Brenden har egne kurs for bruk av stillas, samt kurs for montering og demontering av stillaser.