Stillaskurs

Vårt opplegg for kurs i bruk og montering av stillas

Del 1. Brukerkurs

Denne delen retter seg mot brukere av stillas og er samtidig underlag for videre kurs i opplæring i arbeid med, og kontroll av stillas, del 2,- 3 og- 4. (Jfr. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende teknisk krav. Kapittel 10-1 og 10-2, og ny forskrift av 01.01.2016 kapittel 17-1, 17-2, 17-3, 17-4 og 17-5).

Del 2. Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 2-5 meter

Del 1 + 3,5 timer og krav om 7,5 timer praktisk opplæring

Del 3. Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 5-9 meter

Del 1 + 2 + 7,5 timer teori og krav om 15 timer praktisk opplæring.

Del 4. Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 9 meter.

Del 1, 2 og 3 + 27 timer teori. Eller eget kurs med 36 timer teori, 72 timer praktisk opplæring under tilsyn, og at arbeidstakeren har anvendt stillas i eget arbeid i minst 6 måneder.