Byggheiser

Byggheiser for transport av varer og /eller personell

Vi har flere typer byggheiser til forskjellige formål:

Geda 200 Z, vareheis – Denne brukes vanligvis til mindre jobber hvor det ikke er behov for å løfte store menger materiell eller steder hvor det er fysisk vanskelig å benytte større heiser. Det er ikke tillatt å frakte personell i denne heisen. Maks lastekapasitet er 200kg.

Geda 300 Z, vareheis – Denne brukes vanligvis til mindre jobber hvor det ikke er behov for å løfte store menger materiell eller steder hvor det er fysisk vanskelig å benytte større heiser. Det er ikke tillatt å frakte personell i denne heisen. Maks lastekapasitet er 200kg.

Geda 500 Z/ZP, person/vareheis – Denne brukes mye til murerarbeid, persontransport og prosjekter hvor man skal flytte mye last eller store ting. Maks lastekapasitet er 850kg som vareheis eller 500kg som person/vareheis.

Geda 1500 person/vareheis – Denne brukes mye til murerarbeid og prosjekter hvor man skal flytte mye last eller store deler. Maks lastekapasitet er er 2000kg som vareheis eller 1500kg som person/vareheis.

Geda Maxi 150 S motortalje – Denne kan erstattes en vanlig talje slik at man ikke behøver å bruke muskelkraft. Maks lastekapasitet er 150kg.