Om oss

En fjerdegenerasjons bedrift med lange tradisjoner innen stillasfaget

Om Brenden og Co Stillasutleie

47

Brenden & Co Stillasutleie AS er en fjerdegenerasjons bedrift og har derfor meget lange tradisjoner innen stillasfaget. Vi har ekspertise innen lett stillas, tung stillas, nedkastrør, heiser og takoverbygg. Vi har kapasitet til å ta på oss alt fra store byggeprosjekter til små villaer.

Vi er dedikerte til å levere en sikker og stabil arbeidsplattform til våre kunder til avtalt tid. Våre montører har tatt stillaskurset for sikker og effektiv montering. Alt vårt utstyr er godkjent av arbeidstilsynet og andre offentlige instanser.

Vi er i dag et team på 130 mann som står klare til å møte dine behov. Vi har den nødvendige kompetanse og utstyr for å ta på oss alle typer prosjekter.

Miljøfyrtårn

Noen viktige grunner til at Brenden & Co er miljøsertifisert

Ved å miljøfyrtårnsertifisere vår virksomhet, bidrar vi til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.
Ved å miljøfyrtårnsertifisere vår virksomhet, bygger vi samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi.
Når vi miljøfyrtårnsertifiserer vår virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.
Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan vi innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når vår virksomhet skal gi tilbud.
En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.

Sponsorer

I Brenden har vi alltid vært glade i sport og aktivitet

Det hjelper til å utvikle utøvere, skape samhold og er et flott medium for å skape kontakter. Vi er stolte av å kunne sponse alt i fra lokale idrettslag for unge til toppidrettsutøvere som konkurrerer i verdensklasse.

Vår sponsorvirksomhet skal styrke selskapets omdømme og bygge selskapets merkevare. Det skal formidle selskapets verdigrunnlag og ivaretakelse av samfunnsansvar i tillegg til å skape engasjement, motivasjon og stolthet blant selskapets ansatte.

Vi sponser:

Åpenhetsloven

Vår tilnærming til Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurdering hos Brenden & Co Stillasutleie AS

Åpenhetsloven

Vi legger vekt på transparent drift, og Åpenhetsloven er en sentral del av vårt forretningsfundament. Gjennom regelmessig gjennomgang og oppdatering av våre interne retningslinjer og praksiser, sørger vi for at informasjon om våre forretningsaktiviteter, organisasjonsstruktur, og økonomiske forhold er tilgjengelig for allmennheten. Dette styrker tilliten til vår virksomhet og bidrar til en ansvarlig forretningspraksis

Aktsomhetsvurdering

Vi er dedikert til å utføre grundige aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forstå og håndtere eventuelle risikoer knyttet til menneskerettigheter, miljøpåvirkninger, arbeidsforhold og andre relevante områder. Vårt mål er å sikre at vi ikke er involvert i eller medvirker til uetiske eller skadelige praksiser. Dette inkluderer også nøye gjennomgang av våre leverandørkjeder for å sikre at de opererer i samsvar med de samme høye standardene som vi forventer av oss selv.

Vi oppfordrer våre interessenter til å ta kontakt dersom de har spørsmål eller bekymringer knyttet til vår virksomhet i forhold til Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingen. Brenden & Co Stillasutleie AS er forpliktet til å kontinuerlig forbedre våre praksiser og holdninger for å opprettholde et høyt nivå av åpenhet, ansvarlighet og bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet.

Ansettelse

Jobbe hos oss?

For å søke om jobb i Brenden & Co Stillasutleie AS kan du sende din CV til: