Byggjerder

Sikkerhet på arbeidsplassen er viktig

For å forhindre at uvedkommende går inn på byggeplassen er den enkleste løsningen å bruke byggjerder.

Disse monteres enkelt og kan låses. Gjerdene dekkes også ofte inn i duk for å forhindre innsyn.

​Brenden & Co leverer gjerder med montering, eller de kan leveres dersom det er ønskelig å montere dette selv.