Takoverbygg

Takoverbygg / Værbeskyttelse

Med takoverbygg og presenning rundt hele stillaset får man et tørt arbeidsmiljø på innsiden av stillaset, da kan man jobbe uavhengig av vær og vind. Dette kan i mange tilfeller gi dramatisk økt effektivitet på prosjektet som igjen gir høyere avkastning og økt byggekvalitet på grunn av tørre forhold.

​Man har ofte presenning rundt hele bygningen når man har takoverbygg. Det blir derfor store områder med plastikk som vil i tillegg til å holde regn og snø ute også fungere som store segl i vinden. Under storm og lignende forhold kan stillaset og takoverbygget være påvirket av ekstremt sterke krefter. Som en sikkerhet har vi derfor vindvakter som kjører rundt og sjekker stillasene under slike forhold. Vi sjekker da at stillaset og presenningen er hel og gjør tiltak om det skulle være behov slik at vi minimerer sjansen for skader.

​I med at taket kun er beregnet for å tåle 10cm med snø har vi også snøvakt hvor på dager med stort snøfall vil vi også kjøre rundt og måke snø om nødvendig slik at konstruksjonen ikke blir overbelastet.

​Disse kontrollene blir ikke belastet kunden, men om vi må foreta utbedringer vil dette bli fakturert på timer.

Værbeskyttelse gir:

  • Økt produktivitet siden arbeid kan utføres selv om det regner eller snør.
  • Spart tid da vanlig presenning ikke tas av og på samt at man ikke må stoppe eller stykke opp arbeidet.
  • Bedre arbeidsmiljø ved at hele jobben vil skje under tørre, varme og lyse forhold.
  • Høyere kvalitet fordi bygging hele tiden vil skje under tørre forhold.
  • Bedre økonomisk løsning som vil føre til at totaløkonomien vil bli bedre på kort og lang sikt.
  • Ingen risiko ved skybrudd eller vind da dette er konstruert for å tåle kraftige vindkast.