Rockwool fabrikken i Moss

På større prosjekter som går over tid har vi faste lag og BASer. Dette for å kunne ha et smidig samarbeid med alle inkluderte parter da det stadig er endringer og tidsfrister som må holdes.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Flere nyheter