Entrepriser

På større byggeplasser med flere aktører er det viktig å ha orden i sysakene så fremdriften ikke stanser. Totalt sett er stillaser en liten, men viktig del av disse prosjektene. Murere, snekkere, isolatører osv. er avhengige at stillasene er på rett sted til rett tid.

Det er ikke bare et effektivt arbeid for fremdrift som gjelder. HMS er også en stor del av vårt fokus! Vi sørger for at stillasene våre er trygge før bruk da null-visjonen er vårt mål!

Takket være våre dyktige BASer og prosjektledere kan vi opprettholde god dialog mellom hoved -og underentreprenør for de mest effektive løsningene.