Udnes kirke

Prosjekt:

Vi monterte stillas for rehabilitering av spiret.