Lett stillas

To typer lett stillas – Haki Rammestillas og Layher

Lett stillaser består av prefabrikkerte elementer. Den bygges opp med basis komponentene rammer, plattformer og rekkverk. Bredde på plattformene er 0,6m og man kan montere konsoller slik at bredden økes noe som gir fleksibilitet ved bygging.

Dette stillaset er beregnet for renovering, ombygging og tilbyggsarbeider samt nybyggproduksjon.

Stillasene er godkjent i belastningsklasse 3 (200 kg/m2) på plattformen.