Piper

Ved vedlikehold av piper er det viktig med en god arbeidsplattform slik at man kan jobbe effektivt uten risiko for at en selv eller andre ting faller ned og skader ting eller folk under. Vi monterer derfor stillaser fra bakken og opp rundt pipene som skal rehabiliteres og pakker dem inn med duk eller presenning om nødvendig.

I høysessong monterer vi pipestillaser ukentlig og har derfor lang og bred erfaring med slike stillaser. Vi har derfor også kjøpt inn eget utstyr for dette formålet for å få så bra pipestillas som mulig.