Hengestillas

Brukes ofte under broer eller der det ikke er hensiktsmessig/mulig å montere fra bakkeplan.