Tung stillas

Vi fører Haki Murerstillas som vår tung stillas

Haki Murerstillas bygges med stillasbredde 1,2m og med labanklemm 1,5 x 0,49m, alternativt en stillasbredde på 1,6m og innplankning 1,95 x 0,49m. Bomlagsavstand på 2,0 eller 1,5m og med 3,05m fakklengde. ERB eller LB bjelker kan brukes som tverrbjelker og med kun LB-bjelker som lengdebjelker ved lengder over 1,9m.

Dette stillaset har bred plass som hovedsakelig brukes til tyngre arbeider som for eksempel murerarbeider og industri. Om man skal belaste stillaset i noen særlig grad skal tung stillas benyttes.

Stillasene er godkjent med opptil belastningsklasse 6 (600 kg/m2) på plattformen. Vanligvis bygges dette stillas i klasse 4 (300 kg/m2).

Om det er behov for det så kan vi bygge stillaser med større belastningkapasitet, men dette krever spesielle beregninger.