Bygårder

Brenden & Co er den største leverandøren av stillaser på Østlandet og vi er den klart største leverandøren av stillaser til rehabiliteringsmarkedet i Oslo. Vi har derfor svært mye erfaringer med å montere stillaser rundt bygårder i Oslo og alt hva det innebærer.

Ved bestilling av stillaser i Oslo (sentrum) vil vi derfor ta på oss ansvaret med alle aspekter rundt stillaset om ønskelig. Dette kan være å håndtere gateleie for stillaser og brakker/byggeplass, stenging av gater og omdirigere trafikk, sette ut skilter og betongsteiner, montere bygg gjerder, bygge inn stillaset med plater for å forhindre uvedkommende, montere undergang for gående, holde butikkvinduer så synlig som mulig, etc.