Vøyenenga borettslag

Prosjekt:

Reparasjon av fasade stod på menyen. Det ble det montert HAKI tung stillas da dette er bredt og tåler mye vekt, som murstein og tungt utstyr. I boligstrøk er det viktig med sikkerhet, så stillaset ble dekket inn med byggjerder så uvedkomne ikke skulle klatre i stillaset og eventuelt skade seg.